'Chwedlau ar y Cledrau' yn Cyrraedd Rhestr Fer Gwobrau Rheilffordd Cymunedol Cenedlaethol

29 Medi 2017

Mae un o ymgyrchoedd hyrwyddo darllen Cyngor Llyfrau Cymru, 'Chwedlau ar y Cledrau', wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc mewn cystadleuaeth a drefnir gan Gymdeithas Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol.

Sefydlwyd y gwobrau cenedlaethol yma, sydd erbyn hyn yn eu 13eg flwyddyn, i gydnabod cyfraniad y partneriaethau rheilffyrdd cymunedol i weithgarwch eu hardaloedd.

Prosiect a gynlluniwyd ar y cyd oedd hwn rhwng Cyngor Llyfrau Cymru, Trenau Arriva Cymru a Phartneriaeth Rheilffordd y Cambrian. Cynhaliwyd y daith awdur unigryw yma ar y trên rhwng Machynlleth a Harlech.

Meddai Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Phobl Ifanc a Hyrwyddo Darllen: "Roedd yn gyfle i godi ymwybyddiaeth ynglŷn  â diogelwch a gwasanaeth y rheilffordd yn ogystal  â chreu cynnwrf ymhlith y disgyblion am lenyddiaeth a straeon Cymru mewn ffordd gyffrous a gwahanol."

Datgelir yr enillwyr mewn digwyddiad a gynhelir gan Gymdeithas Partneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol yn Derby ar ddydd Iau, 5 Hydref 2017.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com