Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

Rhaglen Gyrsiau Tŷ Newydd 2019 - 11 Hyd 2018

Rhaglen Gyrsiau Tŷ Newydd 2019

Dewch i ganfod yr awen ym mlwyddyn Darganfod Cymru.

4 Bardd, 24 Awr, 100 Cerdd - 2 Hyd 2018

4 Bardd, 24 Awr, 100 Cerdd

#Her100Cerdd yn dychwelyd ar gyfer 2018

Mae'r Lleuad yn Goch yn yr Ysgwrn - 1 Hyd 2018

Mae'r Lleuad yn Goch yn yr Ysgwrn

A hithau'n fis Gŵyl Hanes Cymru i Blant, mae'r Ysgwrn yn falch o gydweithio  â'r  Ŵyl a Chyngor Llyfrau Cymru i gynnig profiadau llenyddol tu allan i'r dosbarth i ddisgyblion ysgolion uwchradd Gwynedd.

Dathlu Pŵer Barddoniaeth am Newid - 21 Medi 2018

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gydweithio gyda’r Forward Arts Foundation i ddathlu pŵer barddoniaeth ym mis Hydref.

'A Raid over Berlin' - stori wir wyrthiol o'r Ail Ryfel Byd - 17 Medi 2018

'A Raid over Berlin' - stori wir wyrthiol o'r Ail Ryfel Byd

Bydd John Martin, cyn filwr yr ail ryfel byd, yn derbyn copi o'r gofiant, sydd wedi'i gyhoeddi'n gyfrinachol ar raglen  The One Show  ar BBC1.

Anrhydeddu Awdur Llyfrau Plant: Tlws Mary Vaughan Jones 2018 - 17 Medi 2018

Anrhydeddu Awdur Llyfrau Plant: Tlws Mary Vaughan Jones 2018

Y diweddar Gareth F. Williams, un o brif awduron llyfrau plant a phobl ifanc yr hanner canrif diwethaf yn y Gymraeg, yw enillydd Tlws Mary Vaughan Jones eleni.

Cyhoeddi Cynllun i Feithrin Cenhedlaeth Newydd o Awduron a Darlunwyr Plant - 6 Medi 2018

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd yn cynnal cwrs arloesol i awduron a darlunwyr plant 3-7 oed ar y cyd  â Llenyddiaeth Cymru mewn ymdrech i lenwi silffoedd siopau llyfrau  â chyhoeddiadau gwreiddiol Cymraeg i blant.

Cynlluniau Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora 2019 - 15 Awst 2018

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch iawn o gyhoeddi bod eu cynlluniau Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora 2019 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau. Mae'r cynlluniau hyn yn agored i awduron ar ddechrau eu gyrfaoedd ac awduron profiadol fel ei gilydd.

Medal Ryddiaith 2018 - 8 Awst 2018

Medal Ryddiaith 2018

Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018 yw Manon Steffan Ros am ei nofel, 'Llyfr Glas Nebo'.

Gwobr Goffa Daniel Owen 2018 - 7 Awst 2018

Gwobr Goffa Daniel Owen 2018

Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2018 yw Mari Williams am ei nofel,  Ysbryd yr Oes.

Page 1 of 81
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein