Digwyddiadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2016

Dydd Sadwrn, 30 Gorffennaf

12:15 - Amser stori gyda Cyw a'i Ffrindiau

Dydd Llun, 1 Awst

11:30 - Amser stori gyda Catrin a Ben Dant

12:00 - Nigel Owens yn llofnodi ei hunangofiant, Half Time

14:00 - Jon Gower yn llofnodi copïau o Rebel Rebel

15:00 - Bryan yr Organ yn llofnodi ei hunangofiant, O Ffyrgi i Ffaro

Dydd Mawrth, 2 Awst

10:30 - Gareth W. Williams yn llofnodi copïau o'i nofel, Y Llinach

11:00 - Sian Northey ac Alys Conran yn llofnodi'r nofelau, Pijin a Pigeon

11:30 - Toni Caroll yn llofnodi ei hunangofiant, Tynnu Colur

12:00 - Garffild Lloyd Lewis yn llofnodi copïau o Adref o Uffern

14:30 - Mary Wiliam yn llofnodi ei chyfrol Dawn Ymadrodd

Dydd Mercher, 3 Awst

12:00 - Geraint Lewis yn llofnodi copïau o Geiriadur Cymraeg Gomer

15:00 - Osian Roberts yn llofnodi ei lyfr Môn, Cymru a'r Bêl

18:00 - Derbyniad Cyfeillion y Cyngor Llyfrau - croeso cynnes i bawb!

Dydd Iau, 4 Awst

11:00 - Ifor ap Glyn yn llofnodi ei nofel, Tra Bo Dau

11:30 - Bet Jones yn llofnodi ei nofel, Y Nant

12:00 - Myfanwy Alexander yn llofnodi ei nofel, Pwnc Llosg

12:00 - Amser stori gyda Huw a Dona Direidi

12:30 - Iestyn Hughes yn llofnodi ei gyfrol Ceredigion Wrth Fy Nhraed

Dydd Gwener, 5 Awst

10:00 - Menna Elfyn yn llofnodi copïau o'i chyfrol, Optimist Absoliwt

12:00 - Idris Reynolds yn llofnodi ei gyfrol, Darn o'r Haul Draw yn Rhywle

12:30 - Dana Edwards yn llofnodi ei nofel, Pam?

13:00 - Gareth Ffowc Roberts yn llofnodi copïau o Posau Pum Munud 3

14:00 - Lowri Cooke yn llofnodi copïau o'i chyfrol, Caffis Cymru

16:30 - Jane Blank yn llofnodi ei nofel, The Shadow of Nanteos

Sali Mali a Sam Tân ar y stondin dydd Llun, Iau a Gwener am 11:30yb - dewch draw i ddweud helô!

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com