Diwrnod y Llyfr 2013

Cynhelir Diwrnod y Llyfr 2013 ddydd Iau , 07 Mawrth.

Diwrnod y Llyfr / World Book Day 2013

Gweithgareddau Diwrnod y Llyfr

Dathliadau Diwrnod y Llyfr 2013 Horrible Histories yn Llyfrgell Dowlais, Merthyr Tydful 2

Dyma ysgol Gynradd Troedyrhiw yn Llyfrgell Canolog Merthyr Tydfil ar 6 Mawrth 2013. Wedi clywed am hanesion yr ardal leol dyma staff y Llyfrgell a’r plant yn ail-greu’r hanesion hynny, wrth actio a chreu crefftau. Wedi’r digwyddiad aeth pob disgybl adre gyda llyfr o’r gyfres "Hanesion Hyll", a phecyn gan y Llyfrgell.

Dathliadau Diwrnod y Llyfr 2013 yn Llyfrgell Pen y Bont ar Ogwr 2

Dathliadau Diwrnod y Llyfr 2013 yn Llyfrgell Pen y Bont ar Ogwr

Dyma griw o blant lleol Pen-y-bont ar Ogwr yn Llyfrgell Ganolog y dre Ddydd Sadwrn y 9 Mawrth 2013. Roeddynt yn cael creu offeryn wedi’i wneud o ddeunyddiau ailgylchu i fynd gyda nhw mewn parêd o amgylch y dref. Wedyn dychwelwyd i’r Llyfrgell i wrando ar storïau a chystadleuaeth i ennill gwobrau.

Darlith Diwrnod y Llyfr

Darlith Diwrnod y Llyfr 2013

Yr awdur a’r darlledwr Trevor Fishlock, sydd wedi gweithio fel gohebydd tramor o fwy na 70 o wahanol wledydd ar ran y Times a’r Daily Telegraph, oedd y siaradwr gwadd eleni yn narlith flynyddol Diwrnod y Llyfr, a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 5 Mawrth, yn adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd.

Darlith Diwrnod y Llyfr 2013

Angharad Tomos, M. Wynn Thomas, Trevor Fishlock, a Phil Davies

Cefnogaeth Enwogion

Aled Sion Davies, enillydd dwy fedal yn y Gêmau Paralympaidd, a’r nofwraig Olympaidd Georgia Davies, yw wynebau newydd Diwrnod y Llyfr 2013 yng Nghymru. Yn dilyn eu llwyddiant anhygoel yn eu gwahanol gampau yn 2012, mae’r ddau wedi cytuno i roi cyhoeddusrwydd i’r ymgyrch ddarllen flynyddol bwysig hon yng Nghymru. Bydd dros 10,000 o bosteri Diwrnod y Llyfr yn dangos delweddau o’r athletwyr yn cael eu dosbarthu trwy Gymru benbaladr yn y cyfnod yn arwain at Ddiwrnod y Llyfr ar 7 Mawrth.

WBD 2013 Aled Davies Poster 1

DYLL  2013 Georgia Davies Poster 1

DYLL 2013 Aled Davies Poster 2

DYLL 2013 Georgia Davies Poster 2

Pecyn Anifeiliaid – adnodd dosbarth yn rhad ac am ddim

Mae’r pecyn hwn yn cyflwyno amrywiaeth o ddeunyddiau darllen ar thema ‘anifeiliaid’ ar gyfer disgyblion CA2, ond gellir ei ddefnyddio hefyd gyda Blynyddoedd 7 ac 8, neu ar gyfer pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae’r pecyn yn cynnwys llawlyfr ar gyfer athrawon, 15 copi o lyfryn y disgyblion, a CD. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag angharad.tomos@llyfrau.cymru

Disg Adnoddau Dosbarth_2013

Rhoi Llyfr i Ddathlu Diwrnod y Llyfr 2013

Llyfrau gwych am brisiau anhygoel! Beth am ddathlu Diwrnod y Llyfr mewn steil ar 7 Mawrth trwy roi llyfr i’ch plentyn? Mae’n bwysig gwneud amser i ddarllen gyda’ch plentyn – mae’n anrheg fydd yn para oes. Dim ond am gyfnod cyfyngedig mae’r cynigion arbennig hyn ar gael – 18 Chwefror hyd 9 Mawrth – felly brysiwch i’ch siop lyfrau leol nawr! I weld y cynigion, ewch at wefan gwales.com a sgroliwch i lawr i ‘Llyfr yn Anrheg 2013’.

Poster Bargeinion

Llyfr yn Anrheg 2013

Adnoddau Diwrnod y Llyfr a Stori Sydyn/Quick Reads ar gael yn rhad ac am ddim

Mae posteri dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) Diwrnod y Llyfr, a chylchgrawn a phosteri Stori Sydyn/Quick Reads 2013 ar gael yn rhad ac am ddim. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag angharad.tomos@llyfrau.cymru.

Stori Sydyn / Quick Reads 2013

I sylw’r wasg a’r cyfryngau

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau yng Nghymru at: Kate Williams, Francis Balsom Associates Ffôn: 01970 636407 Ebost: kate@fbagroup.co.uk